Zoek woord diverge heeft 6 resultaten
ENEngelsNLNederlands
diverge(v)[opinion]
 • diverged
 • diverge
 • diverge
 • diverged
 • diverged
afwijken(v)[opinion]
 • afgeweken
 • wijkt af
 • wijken af
 • weken af
 • week af
diverge(v)[subject]
 • diverged
 • diverge
 • diverge
 • diverged
 • diverged
afdwalen(v)[subject]
 • afgedwaald
 • dwalen af
 • dwaalt af
 • dwaalden af
 • dwaalde af
diverge(v)[subject] afwijken van(v)[subject]
diverge(v)[opinion]
 • diverged
 • diverge
 • diverge
 • diverged
 • diverged
divergeren(v)[opinion]
 • gedivergeerd
 • divergeren
 • divergeerden
diverge(v)[opinion]
 • diverged
 • diverge
 • diverge
 • diverged
 • diverged
uiteenlopen(v){n}[opinion]
 • uiteengelopen
 • lopen uiteen
 • liepen uiteen
ENEngelsNLNederlands
diverge(v)[opinion]
 • diverged
 • diverge
 • diverge
 • diverged
 • diverged
verschillen(v)[opinion]
 • verschild
 • verschillen
 • verschilt
 • verschilde
 • verschilden

Engels Nederlands vertalingen

ENSynoniemen voor divergeNLVertalingen
divide[action]dividera
separate[action]separat
branch[action]gran(u)
conflict[distinguish]konflikt(u)
deviate[distinguish]avvika
oppose[distinguish]opponera
differentiate[distinguish]skilja sig
compare[distinguish]jämföra
set off[distinguish]sätta i gång
contrast[distinguish]kontrast(u)
sheer[vary]lodrätt
depart[vary]skilja
turn[vary]övergå
digress[vary]avvikelse(u)
warp[vary]förvrida
err[vary](formalgöra
swerve[direction]vridning(u)
turn aside[direction]vrida bort
vary[direction]variera
dissent[differ]ha olika mening