Zoek woord turn of the year heeft 2 resultaten
Ga naar
EN Engels NL Nederlands
turn of the year (n) [end of one year and beginning of the next] jaarwisseling (n) {f} [end of one year and beginning of the next]
turn of the year (n) [time] jaarwisseling (n) {f} [time]

EN NL Vertalingen voor turn

turn (v) [road] draaien (v) {n} [road]
turn (v) [rotation] draaien (v) {n} [rotation]
turn (v) [traffic] draaien (v) {n} [traffic]
turn (v) [traffic] afslaan (v) [traffic]
turn (v) [traffic] een afslag nemen (v) [traffic]
turn (n) [road] afslag (n) {m} [road]
turn (v) [road] buigen (v) [road]
turn veranderen
turn (n) [road] bocht (n) {m} [road]
turn (v n) [become] worden (v n) {n} [become]

EN NL Vertalingen voor of

of van
of (o) [books] van (o) [books]
of (o) [general] van (o) [general]
of (o) [material] van (o) [material]
of (o) [origin] van (o) [origin]
of (o) [possession] van (o) [possession]
of (o) [origin] uit (o) [origin]
of (o) [general] voor (o) {m} [general]
of (o) [time] voor (o) {m} [time]
of (o) [general] met (o) [general]

EN NL Vertalingen voor the

the de
the (o) [definite article] de (o) [definite article]
the (o) [definite article] het (o) [definite article]
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] hoe (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the aan de
the aan het
the naar de
the het

EN NL Vertalingen voor year

year (n) [event] jaartal (n) {n} [event]
year jaar {n}
year (n) [a Julian year] jaar (n) {n} [a Julian year]
year (n) [general] jaar (n) {n} [general]