Zoek woord of heeft 19 resultaten
NL Nederlands EN Engels
of [algemeen] either ... or [algemeen]
of or
of [algemeen] or [algemeen]
of [voegwoord] or [voegwoord]
of [algemeen] if [algemeen]
NL Nederlands EN Engels
of [algemeen] whether [algemeen]
of (conj) [if, whether or not] whether (conj) [if, whether or not]
of whether
NL Synoniemen voor of EN Vertalingen
hoewel [al] benché
hoezeer [al] quanto {m}
alsof [alsof] come se
EN Engels NL Nederlands
of van
of (o) [books] van (o) [books]
of (o) [general] van (o) [general]
of (o) [material] van (o) [material]
of (o) [origin] van (o) [origin]
of (o) [possession] van (o) [possession]
of (o) [origin] uit (o) [origin]
of (o) [general] voor (o) {m} [general]
of (o) [time] voor (o) {m} [time]
of (o) [general] met (o) [general]
of (o) [origin] afkomstig van (o) [origin]

Engels Nederlands vertalingen