Zoek woord of heeft 16 resultaten
NL Nederlands EN Engels
of [algemeen] either ... or [algemeen]
of or
of [algemeen] or [algemeen]
of [voegwoord] or [voegwoord]
of [algemeen] if [algemeen]
NL Nederlands EN Engels
of [algemeen] whether [algemeen]
of (conj) [if, whether or not] whether (conj) [if, whether or not]
of whether
NL Synoniemen voor of EN Vertalingen
hoewel [al] although
hoezeer [al] how much
alsof [alsof] as if
EN Engels NL Nederlands
of [algemeen] either ... or [algemeen]
of or
of [algemeen] or [algemeen]
of [voegwoord] or [voegwoord]
of [algemeen] if [algemeen]
of [algemeen] whether [algemeen]
of (conj) [if, whether or not] whether (conj) [if, whether or not]
of whether