Zoek woord Orde van Birma heeft eén resultaat
Ga naar
NL Nederlands EN Engels
Orde van Birma Order of Burma

NL EN Vertalingen voor orde

orde [toestand] {m} order [toestand]
orde [wiskunde] {m} order [wiskunde]
orde [wiskunde] {m} sequence [wiskunde]
orde [toestand] {m} orderliness [toestand]

NL EN Vertalingen voor van

van [algemeen] to [algemeen]
van [boeken] by [boeken]
van of
van [algemeen] of [algemeen]
van [bezit] of [bezit]
van [boeken] of [boeken]
van [materiaal] of [materiaal]
van [oorsprong] of [oorsprong]
van [oorsprong] originating from [oorsprong]
van [oorsprong] from [oorsprong]

NL EN Vertalingen voor birma

Birma {n} Burma
Birma (proper) [Southeast Asian country (former name)] {n} Burma (proper) [Southeast Asian country (former name)]
Birma [aardrijkskunde] {n} Burma [aardrijkskunde]