Zoek woord Papua New Guinea Football Association heeft 2 resultaten

NL EN Vertalingen voor papua

NL EN Vertalingen voor guinea

EN NL Vertalingen voor papua

EN NL Vertalingen voor new

new opkomend
new (a) [fresh] vers (a) {n} [fresh]
new nieuw
new (a) [fresh] nieuw (a) [fresh]
new (a) [general] nieuw (a) [general]

EN NL Vertalingen voor guinea

Guinea Guinee
Guinea (proper) [Republic of Guinea] Guinee (proper) [Republic of Guinea]
Guinea Guinea
Guinea guinea

EN NL Vertalingen voor football

football (n) [sports] Amerikaans voetbal (n) {n} [sports]
football voetbal {m}
football (n) [British game] voetbal (n) {m} [British game]
football (n) [sports - soccer] voetbal (n) {m} [sports - soccer]

EN NL Vertalingen voor association

association (n) [organization] bond (n) {m} [organization]
association (n) [organization] vereniging (n) {f} [organization]
association (n) [idea] relatie (n) {f} [idea]
association (n) [idea] verband (n) {n} [idea]
association (n) [idea] connectie (n) {f} [idea]
association (n) [idea] samenhang (n) {m} [idea]
association (n) [organization] liga (n) {m} [organization]
association (n) [organization] associatie (n) {f} [organization]
association (n) [organization] genootschap (n) {n} [organization]