Zoek woord agent heeft 25 resultaten
NL Nederlands EN Engels
agent [politie - man] {m} deputy [politie - man]
agent {m} agent
agent [beroep - man] {m} agent [beroep - man]
agent [beroep - man] {m} representative [beroep - man]
agent [beroep - man] {m} rep [beroep - man]
NL Nederlands EN Engels
agent [politie - man] {m} officer [politie - man]
agent [politie - man] {m} police officer [politie - man]
agent [politie - man] {m} policeman [politie - man]
agent [politie - man] {m} cop [politie - man] (informal)
agent [politie - man] {m} sheriff's deputy [politie - man]
agent {m} policeman
NL Synoniemen voor agent EN Vertalingen
diender [politieagent] cop (informal)
smeris [politieagent] m cop (informal)
politieman [politieagent] m deputy
bemiddelaar [tussenpersoon] m moderator
makelaar [tussenpersoon] m broker
contactpersoon [tussenpersoon] m connection
kip [hoofdagent] f chicken
tussenpersoon [handelsagent] m go-between
vertegenwoordiger [handelsagent] m rep
EN Engels NL Nederlands
agent (n) [profession - man] agent (n) {m} [profession - man]
agent (n) [profession - man] vertegenwoordiger (n) {m} [profession - man]
agent (n) [profession - woman] agente (n) {f} [profession - woman]
agent (n) [profession - woman] vertegenwoordigster (n) {f} [profession - woman]
agent (n) [man] beambte (n) {m} [man]
agent (n) [woman] beambte (n) {m} [woman]
agent (n) [man] ambtenaar (n) {m} [man]
agent (n) [woman] ambtenaar (n) {m} [woman]
agent (n) [man] functionaris (n) [man] (m (Belgium))
agent (n) [woman] functionaris (n) [woman] (m (Belgium))
agent dealer {m}
agent (n) [chemistry] agens (n) {n} [chemistry]
agent (n) [chemistry] reagens (n) {n} [chemistry]
agent (n) [active power or cause] bewerker (n) [active power or cause]

Engels Nederlands vertalingen

EN Synoniemen voor agent NL Vertalingen
instrument [means] redskap {n}
method [means] metod (u)
vehicle [means] fordon {n}
medium [means] mellan
agency [means] agentur (u)
factor [means] faktor (u)
cause [means] upphov {n}
representative [profession] representant (u)
deputy [profession] vikarie
emissary [profession] sändebud {n}
intermediary [profession] förmedlare (u)
surrogate [profession] (formal surrogat {n}
broker [profession] mäklerska (u)
attorney [profession] ombud {n}
delegate [spokesman] delegat (u)
mouth [spokesman] mun (u)
mouthpiece [spokesman] talesman (u)
ambassador [ambassadorial representative] ambassadör (u)
envoy [ambassadorial representative] envoyé
attaché [ambassadorial representative] attaché (u)