Nederlands Engels
internationalisme internationalism
interneren intern
internering internment
interneringskamp prison camp
internet Internet
Internet Archive Internet Archive
Internet Assigned Numbers Authority Internet Assigned Numbers Authority
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ICANN
Internet Engineering Task Force Internet Engineering Task Force
Internet Governance Forum Internet Governance Forum
Internet Information Services Internet Information Services
Internet Movie Database Internet Movie Database
Internet Protocol Spoofing IP address spoofing
Internet Relay Chat Internet Relay Chat
Internet Society Internet Society
Internet socket Internet socket
Internet troll Troll
Internet-jargon List of Internet slang phrases
Internetbankieren Online banking
Internetcafé Cybercafé
Internetfolklore List of Internet phenomena
Internetforum Internet forum
Internetfraude Internet fraud
Internetjournalistiek Journalism
Internetprotocol Internet Protocol
Internetprovider Internet service provider
Internettelevisie Internet television
Internetzeepbel Dot-com bubble
Interneuron Interneuron
internist internist
interniste internist
interpellatie interpellation
interpelleren interpellate
interplanetair interplanetary
Interpol Interpol
interpolatie interpolation
interpoleren interpolate
interpretatie understanding
Interpretatie van de kwantummechanica Interpretation of quantum mechanics
interpretatief interpretative
interpreter interpreter
interpreteren take
Interprocescommunicatie Inter-process communication