Zoek woord det där heeft 10 resultaten
SVZweedsNLNederlands
det där(a)[indikativt bestämningsord - sg.] dat(a)[indikativt bestämningsord - sg.]
det där(o)[indikativt pronomen] dat(o)[indikativt pronomen]
det där(conj determiner pronoun adv)[that thing] dat(conj determiner pronoun adv)[that thing]
det där(conj determiner pronoun adv)[what is being indicated] dat(conj determiner pronoun adv)[what is being indicated]
det där(o)[demonstrativ] die(o)[demonstrativ]
SVZweedsNLNederlands
det där(a)[indikativt bestämningsord - sg.] die(a)[indikativt bestämningsord - sg.]
det där(pronoun)[specified object] die(pronoun)[specified object]
det där(conj determiner pronoun adv)[what is being indicated] die(conj determiner pronoun adv)[what is being indicated]
det där(o)[demonstrativ] deze(o)[demonstrativ]
det där(conj determiner pronoun adv)[that thing] det(conj determiner pronoun adv)[that thing](conj determiner pronoun adv)

SVNLVertalingen voor det

det(o)[bestämd artikel] dat(o)[bestämd artikel]
det(o)[demonstrativ] dat(o)[demonstrativ]
det(conj determiner pronoun adv)[that thing] dat(conj determiner pronoun adv)[that thing]
det(conj determiner pronoun adv)[what is being indicated] dat(conj determiner pronoun adv)[what is being indicated]
det(o)[bestämd artikel] die(o)[bestämd artikel]
det(o)[demonstrativ] die(o)[demonstrativ]
det(conj determiner pronoun adv)[what is being indicated] die(conj determiner pronoun adv)[what is being indicated]
det(article adv)[article] de(article adv)[article]
det(o)[bestämd artikel] de(o)[bestämd artikel]
det(o)[demonstrativ] de(o)[demonstrativ]

SVNLVertalingen voor där

där(adv int n pronoun)[in or at that place] daar(adv int n pronoun)[in or at that place]
där(o)[plats] daar(o)[plats]
där(o)[plats] aldaar(o)[plats]
där(o)[plats] op die plaats(o)[plats]
där(o)[plats] dit(o)[plats]
där(o)[plats] deze plaats(o)[plats]
där(conj adv pronoun n)[at or in which place] waarvan(conj adv pronoun n)[at or in which place]
där(conj adv pronoun n)[the place in which] waarvan(conj adv pronoun n)[the place in which]
där(adv int n pronoun)[in or at that place] ginder(adv int n pronoun)[in or at that place]
där(o)[plats] ginder(o)[plats]