Zoek woord Staats-Technische Universiteit van de Oeral heeft eén resultaat
Ga naar

NL RU Vertalingen voor universiteit

universiteit (n v) [college or university] {f} институ́т (n v) [college or university] (n v)
universiteit (n v) [college or university] {f} консервато́рия (n v) [college or university] (n v)
universiteit (n v) [college or university] {f} акаде́мия (n v) [college or university] (n)
universiteit (n) [college or university] {f} акаде́мия (n) [college or university] (n)
universiteit (n v) [college or university] {f} колле́дж (n v) [college or university] (n v)
universiteit (n v) [college or university] {f} вы́сшее уче́бное заведе́ние (n v) [college or university] (n)
universiteit (n v) [college or university] {f} университе́т (n v) [college or university]
universiteit (n) [institution of higher education] {f} университе́т (n) [institution of higher education]
universiteit {f} высшая школа {f} (výššaja škóla)
universiteit (n v) [college or university] {f} учи́лище (n v) [college or university] (n v)

NL RU Vertalingen voor van

van (prep) [with the origin, starting point or initial reference of or at] от (prep) [with the origin, starting point or initial reference of or at] (prдp + gen)
van (prep) [with the separation, exclusion or differentiation of] от (prep) [with the separation, exclusion or differentiation of] (prдp + gen)
van (prep) [with the source or provenance of or at] от (prep) [with the source or provenance of or at] (prдp + gen)
van (prep) [with the origin, starting point or initial reference of or at] из (prep) [with the origin, starting point or initial reference of or at] (prap +gen)
van (prep) [with the separation, exclusion or differentiation of] из (prep) [with the separation, exclusion or differentiation of] (prap +gen)
van (prep) [with the source or provenance of or at] из (prep) [with the source or provenance of or at] (prap +gen)
van (v prep) [be the property of] принадлежа́ть (v prep) [be the property of] (v prep)
van (prep) [with the origin, starting point or initial reference of or at] с (prep) [with the origin, starting point or initial reference of or at]
van (prep) [with the source or provenance of or at] с (prep) [with the source or provenance of or at]
van из (prap +gen)

NL RU Vertalingen voor de

de (pronoun determiner) [the individual or group spoken/written to] вы (pronoun determiner) [the individual or group spoken/written to] (2. Pers. Pl:вы, вас, вам, вами, о вас)
de (pronoun determiner) [the individual or group spoken/written to] ты (pronoun determiner) [the individual or group spoken/written to]
de (adj v) [permitted to] в (adj v) [permitted to]
de (adj v) [permitted to] спосо́бный (adj v) [permitted to] (adj v)

NL RU Vertalingen voor oeral