Zoek woord Cesarstwo Nicejskie heeft eén resultaat
Ga naar

PL NL Vertalingen voor cesarstwo

cesarstwo (n) [political unit] {n} staat (n) {m} [political unit]