Zoek woord Politiële en Justitiële Samenwerking in Strafzaken heeft eén resultaat
Ga naar

NLITVertalingen voor en

en(adv)[used to ask someone to consider something or someone that they have apparently not considered] e(adv)[used to ask someone to consider something or someone that they have apparently not considered]
en(o)[voegwoord] e(o)[voegwoord]
en(o)[voegwoord] ed(o)[voegwoord]

NLITVertalingen voor samenwerking

samenwerking(n)[act of collaborating]{f} collaborazione(n){f}[act of collaborating]
samenwerking(n)[medewerking]{f} collaborazione(n){f}[medewerking]
samenwerking(n)[act of cooperating or being cooperative]{f} cooperazione(n){f}[act of cooperating or being cooperative]
samenwerking(n)[medewerking]{f} cooperazione(n){f}[medewerking]

NLITVertalingen voor in

in(o)[in elk] presso(o)[in elk]
in(o)[nabijheid] presso(o)[nabijheid]
in(o)[richting] presso(o)[richting]
in(o)[voorzetsel] presso(o)[voorzetsel]
in(o)[in elk] in(o)[in elk]
in(o)[nabijheid] in(o)[nabijheid]
in(o)[richting] in(o)[richting]
in(o)[voorzetsel] in(o)[voorzetsel]
in(prep)[within a given time interval] durante(prep)[within a given time interval]
in(o)[in elk] dentro(o)[in elk]