Zoek woord godsdienst heeft eén resultaat
Ga naar
NL Nederlands HU Hongaars
godsdienst (n) [system of beliefs dealing with soul, deity and/or life after death] {m} vallás (n) [system of beliefs dealing with soul, deity and/or life after death]
NL Synoniemen voor godsdienst HU Vertalingen
religie [godsdienst] f religion
kerkgenootschap [gezindte] f denomination
sekte [gezindte] m sect
kerk [gezindte] m church
geloof [belijdenis] n credence