Zoek woord geloofsovertuiging heeft eén resultaat
Ga naar
NL Nederlands HU Hongaars
geloofsovertuiging (n) [system of beliefs dealing with soul, deity and/or life after death] {f} vallás (n) [system of beliefs dealing with soul, deity and/or life after death]
NL Synoniemen voor geloofsovertuiging HU Vertalingen
religie [geloof] f vallás
geloof [religie] n meggyőződés (n)