Zoek woord विद्युत ग्रिड heeft 2 resultaten
Ga naar
HI Hindi NL Nederlands
विद्युत ग्रिड (n v) [electricity delivery system] net (n v) {n} [electricity delivery system]
विद्युत ग्रिड (n v) [electricity delivery system] elektriciteitsnet (n v) {n} [electricity delivery system]

HI NL Vertalingen voor विद्युत

विद्युत (n) [form of energy] stroom (n) {m} [form of energy]
विद्युत (n) [form of energy] elektriciteit (n) {f} [form of energy]