Zoek woord भूजल heeft eén resultaat
Ga naar
HI Hindi NL Nederlands
भूजल (n) [Water existing beneath the earth's surface in underground streams and aquifers] (n) grondwater (n) {n} [Water existing beneath the earth's surface in underground streams and aquifers]