Zoek woord टिड्डा heeft eén resultaat
Ga naar
HI Hindi NL Nederlands
टिड्डा (n) [an insect of the order ''Orthoptera''] (n) sprinkhaan (n) {m} [an insect of the order ''Orthoptera'']