Zoek woord isolement heeft 4 resultaten
NL Nederlands FR Frans
isolement [algemeen] {n} isolement {m} [algemeen]
NL Synoniemen voor isolement FR Vertalingen
retraite [eenzaamheid] m retraite {f}
afzondering [eenzaamheid] f isolement {m}
FR Frans NL Nederlands
isolement (n) [général] {m} afzondering (n) {f} [général]
isolement (n) [général] {m} isolatie (n) {f} [général]
isolement (n) [général] {m} isolement (n) {n} [général]

Frans Nederlands vertalingen

FR Synoniemen voor isolement NL Vertalingen
isolation [insonorisation] f isolering {f}
séparation [solitude] f scheiding {f}
délaissement [solitude] m akte van overdracht {m}
exil [solitude] m ballingschap {f}
désagrégation [division] f uit elkaar vallen {n}
dislocation [division] f dislokatie {f}
désunion [division] f verdeeldheid {f}
différence [division] f verschil {n}
schisme [division] m schisma {n}
clivage [division] splijten
éloignement [division] m aliënatie {f}