Zoek woord verband heeft 16 resultaten
NL Nederlands ES Spaans
verband (n) [betrekking] {n} relación (n) {f} [betrekking]
verband (n) [correlatie] {n} relación (n) {f} [correlatie]
verband (n) [idee] {n} relación (n) {f} [idee]
verband (n) [schakel] {n} enlace (n) {m} [schakel]
verband (n) [geneeskunde] {n} venda (n) {f} [geneeskunde]
NL Nederlands ES Spaans
verband (n v) [medical binding] {n} venda (n v) {f} [medical binding]
verband (n) [betrekking] {n} conexión (n) {f} [betrekking]
verband (n) [correlatie] {n} conexión (n) {f} [correlatie]
verband (n) [idee] {n} conexión (n) {f} [idee]
verband (n) [schakel] {n} conexión (n) {f} [schakel]
verband (n) [betrekking] {n} asociación (n) {f} [betrekking]
verband (n) [correlatie] {n} asociación (n) {f} [correlatie]
verband (n) [idee] {n} asociación (n) {f} [idee]
verband (v n) [bandage] {n} cabestrillo (v n) {m} [bandage]
verband (n) [geneeskunde] {n} vendaje (n) {m} [geneeskunde]
verband (n v) [medical binding] {n} vendaje (n v) {m} [medical binding]
NL Synoniemen voor verband ES Vertalingen
relatie [context] f Beziehung {f}
samenhang [context] m Konsistenz
context [samenhang] m Zusammenhang {m}
wisselwerking [relatie] f Wechselwirkung {f}
correlatie [relatie] f Korrelation {f}
pleister [gaasje] m Heftpflaster {n}
zwachtel [gaasje] m Verband {m}
dienstverband [contract] n Arbeitsverhältnis {n}
verbintenis [contract] f Engagement {n}
contact [band] n Einwirkung
verbinding [band] f Verbindung {f}