Zoek woord type heeft 14 resultaten
NL Nederlands ES Spaans
type (n) [produkt] {n} modelo (n) {m} [produkt]
type (n) [categorie] {n} tipo (n) {m} [categorie]
type (n) [drukken] {n} tipo (n) {m} [drukken]
type (n v) [grouping based on shared characteristics] {n} tipo (n v) {m} [grouping based on shared characteristics]
type (n) [koopwaar] {n} tipo (n) {m} [koopwaar]
NL Nederlands ES Spaans
type (n) [persoon] {n} tipo (n) {m} [persoon]
type (n) [produkt] {n} tipo (n) {m} [produkt]
type (n) [categorie] {n} clase (n) {f} [categorie]
type (n v) [grouping based on shared characteristics] {n} clase (n v) {f} [grouping based on shared characteristics]
type (n) [koopwaar] {n} clase (n) {f} [koopwaar]
type (n) [persoon] {n} clase (n) {f} [persoon]
type (n) [produkt] {n} clase (n) {f} [produkt]
type (n) [drukken] {n} carácter (n) {m} [drukken]
type (n) [drukken] {n} negrita (n) {f} [drukken]
NL Synoniemen voor type ES Vertalingen
figuur [mens] m figure
persoon [mens] m chap
mens [figuur] m man
natuur [persoonlijkheid] f nature
snuiter [snoeshaan] chap
vogel [snoeshaan] m bird
categorie [soort] f category
genre [soort] n genre
snoeshaan [knakker] cockalorum (n)
slag [individu] m combat
soort [individu] n genus
uitvoering [model] f execution (formal)
vorm [model] m shape
toonbeeld [prototype] n example
voorbeeld [prototype] n example
zonderling [zonderling] m strangely