Zoek woord van dienst heeft eén resultaat
Ga naar
NL Nederlands EN Engels
van dienst (n) [period of time] (n) duty (n) [period of time]

NL EN Vertalingen voor van

van [algemeen] to [algemeen]
van [boeken] by [boeken]
van of
van [algemeen] of [algemeen]
van [bezit] of [bezit]
van [boeken] of [boeken]
van [materiaal] of [materiaal]
van [oorsprong] of [oorsprong]
van [oorsprong] originating from [oorsprong]
van [oorsprong] from [oorsprong]

NL EN Vertalingen voor dienst

dienst [werk] {m} duty [werk]
dienst {m} service
dienst [algemeen] {m} service [algemeen]
dienst [kerk] {m} service [kerk]
dienst [klantenverzorging] {m} service [klantenverzorging]
dienst [openbaar vervoer] {m} service [openbaar vervoer]
dienst [systeem] {m} service [systeem]
dienst [aktie] {m} favor [aktie]
dienst (n v) [deed in which help is voluntarily provided] {m} favor (n v) [deed in which help is voluntarily provided]
dienst [militair] {m} military service [militair]