Zoek woord try to get out of something heeft eén resultaat
Ga naar
EN Engels NL Nederlands
try to get out of something (v) [promise] ergens onderuit proberen te komen (v) [promise]

EN NL Vertalingen voor try

try (v) [effort] zich inspannen (v) [effort]
try
 • tried
 • try
 • try
 • tried
 • tried
streven {n}
 • gestreefd
 • streeft
 • streven
 • streefde
 • streefden
try (v) [effort]
 • tried
 • try
 • try
 • tried
 • tried
trachten (v) [effort]
 • getracht
 • trachten
 • tracht
 • trachtte
 • trachtten
try (v) [law]
 • tried
 • try
 • try
 • tried
 • tried
onderzoeken (v) [law]
 • onderzocht
 • onderzoeken
 • onderzoekt
 • onderzocht
 • onderzochten
try (n) [attempt] inspanning (n) {f} [attempt]
try (n) [attempt] moeite (n) {f} [attempt]
try (v) [test]
 • tried
 • try
 • try
 • tried
 • tried
beproeven (v) [test]
 • beproefd
 • beproeven
 • beproeft
 • beproefden
 • beproefde
try (v) [attempt]
 • tried
 • try
 • try
 • tried
 • tried
proberen (v) [attempt]
 • geprobeerd
 • proberen
 • probeert
 • probeerden
 • probeerde
try (v) [effort]
 • tried
 • try
 • try
 • tried
 • tried
proberen (v) [effort]
 • geprobeerd
 • proberen
 • probeert
 • probeerden
 • probeerde
try (v) [effort]
 • tried
 • try
 • try
 • tried
 • tried
pogen (v) [effort]
 • gepoogd
 • pogen
 • poogt
 • poogden
 • poogde

EN NL Vertalingen voor to

to naar
to (o) [destination] naar (o) [destination]
to (o) [direction] naar (o) [direction]
to (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] naar (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
to (o) [general] in verband met (o) [general]
to bij {m}
to (o) [general] op (o) [general]
to (o) [in honor of] op (o) [in honor of]
to (o) [destination] naar toe (o) [destination]
to (o) [general] van (o) [general]

EN NL Vertalingen voor get

get (v) [fetch]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
halen (v) [fetch]
 • gehaald
 • haalt
 • halen
 • haalde
 • haalden
get (v) [fetch]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
brengen (v) [fetch]
 • gebracht
 • brengt
 • brengen
 • brachten
 • bracht
get (v) [fetch]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
meebrengen (v) [fetch]
 • meegebracht
 • brengen mee
 • brengt mee
 • bracht mee
 • brachten mee
get (v) [disease]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
krijgen (v) [disease]
 • gekregen
 • krijgen
 • krijgt
 • kregen
 • kreeg
get (v) [present]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
krijgen (v) [present]
 • gekregen
 • krijgen
 • krijgt
 • kregen
 • kreeg
get (v) [acquire]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
verwerven (v) {n} [acquire]
 • verworven
 • verwerven
 • verwerft
 • verwierven
 • verwierf
get (v) [disease]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
oplopen (v) [disease]
 • opgelopen
 • lopen op
 • loopt op
 • liepen op
 • liep op
get (v) [disease]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
vatten (v) [disease]
 • gevat
 • vatten
 • vat
 • vatten
 • vatte
get (v) [disease]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
opdoen (v) [disease]
 • opgedaan
 • doen op
 • doet op
 • deden op
 • deed op
get (v) [general]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
worden (v) {n} [general]
 • geworden
 • wordt
 • worden
 • werden
 • werd

EN NL Vertalingen voor out

EN NL Vertalingen voor of

of van
of (o) [books] van (o) [books]
of (o) [general] van (o) [general]
of (o) [material] van (o) [material]
of (o) [origin] van (o) [origin]
of (o) [possession] van (o) [possession]
of (o) [origin] uit (o) [origin]
of (o) [general] voor (o) {m} [general]
of (o) [time] voor (o) {m} [time]
of (o) [general] met (o) [general]

EN NL Vertalingen voor something

something iets
something (o) [general] iets (o) [general]