Zoek woord term of address heeft eén resultaat
Ga naar
EN Engels NL Nederlands
term of address (n) [greeting] aanspreektitel (n) {m} [greeting]

EN NL Vertalingen voor term

term (n) [words] uitdrukking (n) {f} [words]
term (n) [period] term (n) {m} [period]
term (n) [words] term (n) {m} [words]
term (n) [period] termijn (n) {m} [period]
term (n) [banking] betalingstermijn (n) {m} [banking]
term vakterm

EN NL Vertalingen voor of

of van
of (o) [books] van (o) [books]
of (o) [general] van (o) [general]
of (o) [material] van (o) [material]
of (o) [origin] van (o) [origin]
of (o) [possession] van (o) [possession]
of (o) [origin] uit (o) [origin]
of (o) [general] voor (o) {m} [general]
of (o) [time] voor (o) {m} [time]
of (o) [general] met (o) [general]

EN NL Vertalingen voor address

address adres {n}
address (n) [mail] adres (n) {n} [mail]
address (v) [postal service]
 • addressed
 • address
 • address
 • addressed
 • addressed
adresseren (v) [postal service]
 • geadresseerd
 • adresseert
 • adresseren
 • adresseerde
 • adresseerden
address (v) [speak to]
 • addressed
 • address
 • address
 • addressed
 • addressed
toespreken (v) [speak to]
 • toegesproken
 • spreekt toe
 • spreken toe
 • sprak toe
 • spraken toe
address (v) [speak to] zich richten tot (v) [speak to]
address (n) [formal] toespraak (n) {m} [formal]
address (n) [formal] speech (n) {m} [formal]
address (n) [formal] redevoering (n) {f} [formal]