Zoek woord stroom heeft 12 resultaten
NL Nederlands EN Engels
stroom {m} current
stroom [elektriciteit] {m} current [elektriciteit]
stroom [water] {m} current [water]
stroom [geneeskunde] {m} issue [geneeskunde] (formal)
stroom (n v) [any large flow of a liquid] {m} river (n v) [any large flow of a liquid]
NL Nederlands EN Engels
stroom [geologie] {m} river [geologie]
stroom {m} torrent
stroom [geologie] {m} stream [geologie]
stroom [mensen] {m} stream [mensen]
stroom {m} river
stroom {m} volley
stroom {m} stream
NL Synoniemen voor stroom EN Vertalingen
golf [stortvloed] m gulf
macht [stortvloed] m force
massa [stortvloed] m crowd
lawine [stortvloed] f avalanche
drift [stroming] m collection
overvloed [boel] m abundance
stortvloed [boel] m flash flood
zee [boel] m sea
onderstroom [maalstroom] m undercurrent
stroming [maalstroom] f current
vloed [straal] m flood tide
menigte [berg] f crowd
stoet [berg] m train
spanning [elektriciteit] f voltage
voltage [elektriciteit] n voltage
water [rivier] n water
waterweg [rivier] m waterway
stroompje [kreek] n rivulet
beek [kreek] m brook