Zoek woord stroom heeft 12 resultaten
NL Nederlands EN Engels
stroom {m} current
stroom [elektriciteit] {m} current [elektriciteit]
stroom [water] {m} current [water]
stroom [geneeskunde] {m} issue [geneeskunde] (formal)
stroom (n v) [any large flow of a liquid] {m} river (n v) [any large flow of a liquid]
NL Nederlands EN Engels
stroom [geologie] {m} river [geologie]
stroom {m} torrent
stroom [geologie] {m} stream [geologie]
stroom [mensen] {m} stream [mensen]
stroom {m} river
stroom {m} volley
stroom {m} stream
NL Synoniemen voor stroom EN Vertalingen
golf [stortvloed] m зали́в (n v adj)
macht [stortvloed] m насилие (n)
massa [stortvloed] m агрегат (n adj v)
lawine [stortvloed] f лавина
overvloed [boel] m изобилие
stortvloed [boel] m потоп (n)
zee [boel] m морѐ (n)
stroming [maalstroom] f струя {f}
vloed [straal] m прилив (n v)
menigte [berg] f навалица {f}
water [rivier] n вода́ (n v)
beek [kreek] m ручей