Zoek woord slot heeft 12 resultaten
NL Nederlands EN Engels
slot {n} lock
slot [deur] {n} lock [deur]
slot (n v) [fastener or holder] {n} clasp (n v) [fastener or holder]
slot {n} castle
slot (n v) [fortified building] {n} castle (n v) [fortified building]
NL Nederlands EN Engels
slot {n} hook
NL Synoniemen voor slot EN Vertalingen
knip [grendel] m schioccare
schuif [grendel] (m/f (Belgium) cassetto {m}
vesting [burcht] f rocca {f}
kasteel [burcht] n castello {m}
grendel [knip] m chiavistello {m}
resultaat [afloop] n risultato {m}
uitkomst [afloop] f risultato {m}
eind [afloop] distanza {f}
hangslot [cijferslot] n lucchetto {m}
saldo [eindcijfer] n ammontare {m}
finale [apotheose] m finale {m}
besluit [einde] n decisione {f}
burcht [kasteel] m castello {m}
apotheose [hoogtepunt] f deificazione {f}
EN Engels NL Nederlands
slot {n} lock
slot [deur] {n} lock [deur]
slot (n v) [fastener or holder] {n} clasp (n v) [fastener or holder]
slot {n} castle
slot (n v) [fortified building] {n} castle (n v) [fortified building]
slot {n} hook

Engels Nederlands vertalingen

EN Synoniemen voor slot NL Vertalingen
receptacle [container] container {m}
fastener [container] sluiting {f}
clip [container] snoeien {n}
rack [container] pijnigen
pocket [container] zak {m}
holder [container] schede {m}
perforation [thing] perforatie {f}
puncture [thing] punctie {f}
cleft [thing] reet {m}
opening [thing] mond {m}
split [thing] split {n}
tear [thing] vaneenscheuren
hole [thing] kuil {m}