Zoek woord proliferatie heeft eén resultaat
Ga naar
NL Nederlands EN Engels
proliferatie [hoeveelheid] {f} proliferation [hoeveelheid]
NL Synoniemen voor proliferatie EN Vertalingen
toename [groei] m augmentation
vermenigvuldiging [groei] f multiplication
woekering [woekering] f morbid growth
verbreiding [uitbreiding] f dissemination
verspreiding [uitbreiding] f dissemination