Zoek woord Power line communication heeft 2 resultaten

EN NL Vertalingen voor power

power (n) [politics] invloed (n) {m} [politics]
power (n) [military] macht (n) {m} [military]
power (n) [politics] macht (n) {m} [politics]
power heerschappij {f}
power kracht {m}
power (n) [physical] kracht (n) {m} [physical]
power mogendheid

EN NL Vertalingen voor line

line (n) [sports - fishing] vislijn (n) {m} [sports - fishing]
line (n) [sports - fishing] hengelsnoer (n) {n} [sports - fishing]
line (n) [drawing] streep (n) {m} [drawing]
line (n) [procedure] gedragslijn (n) {m} [procedure]
line (n) [drawing] lijn (n) {m} [drawing]
line (n) [mark] lijn (n) {m} [mark]
line (n) [procedure] lijn (n) {m} [procedure]
line (n) [cord] snoer (n) {n} [cord]
line (n) [cord] touw (n) {n} [cord]
line (n) [automobiles] rij (n) {m} [automobiles]

EN NL Vertalingen voor communication

communication (n) [general] (formal) mededeling (n) {f} [general]
communication (formal) communiqué {n}
communication (n) [general] (formal) brief (n) {m} [general]
communication (n) [general] (formal) communicatie (n) {f} [general]
communication (n) [medicine] (formal) overbrengen (n) {n} [medicine]