Zoek woord Order of the Black Eagle heeft eén resultaat
Ga naar

EN NL Vertalingen voor order

order (n) [disposal] schikking (n) {f} [disposal]
order
 • ordered
 • order
 • order
 • ordered
 • ordered
aanvoeren
 • aangevoerd
 • voert aan
 • voeren aan
 • voerde aan
 • voerden aan
order (v) [classification]
 • ordered
 • order
 • order
 • ordered
 • ordered
schikken (v) [classification]
 • geschikt
 • schikken
 • schikt
 • schikte
 • schikten
order (v) [classification]
 • ordered
 • order
 • order
 • ordered
 • ordered
ordenen (v) [classification]
 • geördend
 • ordenen
 • ordent
 • ordende
 • ordenden
order (v) [classification]
 • ordered
 • order
 • order
 • ordered
 • ordered
rangschikken (v) [classification]
 • gerangschikt
 • rangschikken
 • rangschikt
 • rangschikten
 • rangschikte
order (n) [disposal] plaatsing (n) {f} [disposal]
order (n) [disposal] ordening (n) {f} [disposal]
order (n) [disposal] rangschikking (n) {f} [disposal]
order (v) [enjoin]
 • ordered
 • order
 • order
 • ordered
 • ordered
opleggen (v) {n} [enjoin]
 • opgelegd
 • leggen op
 • legt op
 • legden op
 • legde op
order (v) [enjoin]
 • ordered
 • order
 • order
 • ordered
 • ordered
bevelen (v) [enjoin]
 • bevolen
 • bevelen
 • beveelt
 • bevalen
 • beval

EN NL Vertalingen voor of

of van
of (o) [books] van (o) [books]
of (o) [general] van (o) [general]
of (o) [material] van (o) [material]
of (o) [origin] van (o) [origin]
of (o) [possession] van (o) [possession]
of (o) [origin] uit (o) [origin]
of (o) [general] voor (o) {m} [general]
of (o) [time] voor (o) {m} [time]
of (o) [general] met (o) [general]

EN NL Vertalingen voor the

the de
the (o) [definite article] de (o) [definite article]
the (o) [definite article] het (o) [definite article]
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] hoe (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the aan de
the aan het
the naar de
the het

EN NL Vertalingen voor black

black (v) [color] zwart maken (v) {n} [color]
black (n) [ethnology - man] zwarte (n) {m} [ethnology - man]
black (n) [ethnology - woman] zwarte (n) {m} [ethnology - woman]
black (n) [ethnology - man] neger (n) {m} [ethnology - man]
black (n) [ethnology - woman] negerin (n) {f} [ethnology - woman]
black zwart {n}
black (n) [color] zwart (n) {n} [color]
black (a) [color] zwart (a) {n} [color]
black (v) [color]
 • blacked
 • black
 • black
 • blacked
 • blacked
zwarten (v) {n} [color]
 • gezwart
 • zwart
 • zwarten
 • zwartte
 • zwartten

EN NL Vertalingen voor eagle

eagle (n) [ornithology] adelaar (n) {m} [ornithology]
eagle arend {m}
eagle (n) [ornithology] arend (n) {m} [ornithology]
eagle adelaar {m}