Zoek woord Northern Giant Mouse Lemur heeft eén resultaat
Ga naar

EN NL Vertalingen voor northern

northern (a) [direction] noordelijk (a) [direction]
northern noords

EN NL Vertalingen voor giant

giant (n) [size] baas (n) {m} [size]
giant (n) [size] kanjer (n) {m} [size]
giant (n) [man] kolos (n) {m} [man]
giant (n) [size] kolos (n) {m} [size]
giant (n) [size] joekel (n) {m} [size]
giant (n) [size] gevaarte (n) {n} [size]
giant reus {m}
giant (n) [fairy tale - man] reus (n) {m} [fairy tale - man]
giant (n) [man] reus (n) {m} [man]
giant (n) [man] gigant (n) {m} [man]

EN NL Vertalingen voor mouse

EN NL Vertalingen voor lemur

lemur (n) [zoology] maki (n) {m} [zoology]