Zoek woord Liberale Partij van Zwitserland heeft eén resultaat
Ga naar

NL EN Vertalingen voor liberale

liberale [politiek - vrouw] {f} Liberal [politiek - vrouw]

NL EN Vertalingen voor partij

partij [mensen] {f} party [mensen]
partij [politiek] {f} party [politiek]
partij [handel] {f} lot [handel]
partij [mensen] {f} group [mensen]
partij [handel] {f} batch [handel]
partij {f} faction

NL EN Vertalingen voor van

van [algemeen] to [algemeen]
van [boeken] by [boeken]
van of
van [algemeen] of [algemeen]
van [bezit] of [bezit]
van [boeken] of [boeken]
van [materiaal] of [materiaal]
van [oorsprong] of [oorsprong]
van [oorsprong] originating from [oorsprong]
van [oorsprong] from [oorsprong]

NL EN Vertalingen voor zwitserland

Zwitserland {n} Switzerland
Zwitserland [aardrijkskunde] {n} Switzerland [aardrijkskunde]
Zwitserland (proper) [sovereign country] {n} Switzerland (proper) [sovereign country]
Zwitserland {n} Swiss