Zoek woord Inverse Laplace transform heeft eén resultaat
Ga naar

EN NL Vertalingen voor inverse

inverse (a) [general] omgekeerd (a) [general]

EN NL Vertalingen voor transform

transform (v) [change]
 • transformed
 • transform
 • transform
 • transformed
 • transformed
transformeren (v) [change]
 • getransformeerd
 • transformeert
 • transformeren
 • transformeerde
 • transformeerden
transform (v) [electricity]
 • transformed
 • transform
 • transform
 • transformed
 • transformed
transformeren (v) [electricity]
 • getransformeerd
 • transformeert
 • transformeren
 • transformeerde
 • transformeerden
transform (v) [change]
 • transformed
 • transform
 • transform
 • transformed
 • transformed
omvormen (v) [change]
 • omgevormd
 • vormt om
 • vormen om
 • vormde om
 • vormden om
transform (v) [electricity]
 • transformed
 • transform
 • transform
 • transformed
 • transformed
omzetten (v) [electricity]
 • omzet
 • omzet
 • omzetten
 • omzette
 • omzetten