Zoek woord gentleman heeft 5 resultaten
NL Nederlands EN Engels
gentleman {m} gentleman
gentleman [persoon - man] {m} gentleman [persoon - man]
EN Engels NL Nederlands
gentleman (n) [person - man] gentleman (n) {m} [person - man]
gentleman (n) [man of breeding] heer (n) {m} [man of breeding]
gentleman (n) [person - man] heer (n) {m} [person - man]

Engels Nederlands vertalingen

EN Synoniemen voor gentleman NL Vertalingen
man [people] man
woman [people] vrou
lady [people] haar ladyskap edele
adult [people] volwasse
lord [aristocrat] owerste
boy [male] jongman
male [person] man