Zoek woord geheel heeft 35 resultaten
NL Nederlands EN Engels
geheel [volledig] {n} total [volledig]
geheel [totaliteit] {n} completeness [totaliteit]
geheel [totaliteit] {n} wholeness [totaliteit]
geheel [totaliteit] {n} entirety [totaliteit]
geheel [graad] {n} fully [graad]
NL Nederlands EN Engels
geheel [graad] {n} totally [graad]
geheel [graad] {n} wholly [graad]
geheel [graad] {n} altogether [graad]
geheel [volledig] {n} integral [volledig]
geheel [hoeveelheid] {n} the whole of [hoeveelheid]
geheel [volledig] {n} entire [volledig]
geheel [volledig] {n} whole [volledig]
geheel [eenheid] {n} whole [eenheid]
geheel [algemeen] {n} whole [algemeen]
geheel {n} whole
geheel [graad] {n} quite [graad]
geheel [volledig] {n} complete [volledig]
geheel [absoluut] {n} absolutely [absoluut]
geheel [absoluut] {n} completely [absoluut]
geheel [graad] {n} completely [graad]
geheel [absoluut] {n} perfectly [absoluut]
geheel [algemeen] {n} all [algemeen]
geheel [hoeveelheid] {n} all [hoeveelheid]
geheel [algemeen] {n} entirely [algemeen]
geheel [graad] {n} entirely [graad]
geheel [graad] {n} thoroughly [graad]
geheel [geld] {n} sum [geld]
geheel [geld] {n} total amount [geld]
geheel [geld] {n} totality [geld] (formal)
geheel [eenheid] {n} unity [eenheid]
geheel {n} entirety
geheel {n} overall
geheel {n} integer
geheel {n} entire
geheel {n} fully
NL Synoniemen voor geheel EN Vertalingen
blok [complex] n bloc {m}
stel [complex] n époux {m}
set [complex] m set {m}
serie [pakket] f série {f}
perfect [geheel] sans défaut
volledig [compleet] complètement
heel [compleet] tout {m}
totaal [door en door] n complètement
volkomen [door en door] complètement
volstrekt [door en door] consommé {m}
helemaal [door en door] de zéro (adv)
compleet [volledig] complètement
faliekant [gans] dans le détail
gans [faliekant] m oie {f}
intact [aan één stuk] en bon état
ongeschonden [aan één stuk] inviolé
som [eenheid] m somme {f}
totaliteit [eenheid] f globalité {f}
concentratie [cluster] f concentration {f}
groep [cluster] m groupe {m}