Zoek woord drift heeft 6 resultaten
NL Nederlands EN Engels
drift [nautisch] {m} leeway [nautisch]
drift {m} collection
drift {m} bevy
NL Synoniemen voor drift EN Vertalingen
hartstocht [begeerte] m lust
gevoel [aandrift] n feeling
instinct [aandrift] n instinct
boosheid [toorn] f anger
gramschap [toorn] wrath (formal)
verbolgenheid [toorn] f resentment
woede [toorn] m wrath (formal)
gram [toorn] n gramme
ongeduld [boosheid] n impatience
woedeaanval [boosheid] m fit of anger
stroom [stroming] m river
EN Engels NL Nederlands
drift [nautisch] {m} leeway [nautisch]
drift {m} collection
drift {m} bevy

Engels Nederlands vertalingen

EN Synoniemen voor drift NL Vertalingen
grounds [sediment] omgeving {f}
deposit [sediment] in bewaring geven
deposition [sediment] getuigenverklaring {f}
mud [sediment] slik {n}
sand [sediment] zandstrand (n adj v)
silt [sediment] silt (n v)
alluvium [sediment] aanslibbing {f}
bent [trend] met de zinnen gezet op (adj n)
tenor [trend] (formal tenorstem
effort [trend] inspanning {f}
impulse [trend] drang {m}
tendency [trend] neiging {f}
current [flow] actueel
stream [flow] stroming {f}
tide [flow] tij {n}
wash [flow] uitwassen
flux [flow] vloeimiddel {n}
motion [flow] resolutie {f}
float [ride] vlot {n}
sail [ride] zeil {n}