Zoek woord Discovery lands at Kennedy Space Center heeft eén resultaat
Ga naar

EN NL Vertalingen voor discovery

discovery (n) [science] doorbraak (n) {m} [science]
discovery (n) [mineralogy] ontdekking (n) {f} [mineralogy]
discovery (n) [objects] ontdekking (n) {f} [objects]
discovery (n) [science] ontdekking (n) {f} [science]
discovery (n) [secret] ontdekking (n) {f} [secret]
discovery (n) [mineralogy] vondst (n) {f} [mineralogy]
discovery (n) [objects] vondst (n) {f} [objects]

EN NL Vertalingen voor at

at naast
at (o) [time] om (o) [time]
at (o) [proximity] bij (o) {m} [proximity]
at op
at (o) [proximity] op (o) [proximity]
at (o) [proximity] aan (o) [proximity]
at (o) [proximity] in (o) [proximity]
at nabij
at dichtbij
at (o) [price] voor (o) {m} [price]

EN NL Vertalingen voor kennedy

EN NL Vertalingen voor space

space (n) [objects] afstand (n) {m} [objects]
space (n) [printing] spatie (n) {f} [printing]
space (n) [objects] tussenruimte (n) {f} [objects]
space (v) [objects] uit elkaar plaatsen (v) [objects]
space (n) [location] plaats (n) {m} [location]
space (n) [surface] plaats (n) {m} [surface]
space bestek {n}
space (n) [time] tijdsduur (n) {m} [time]
space (n v) [area beyond atmosphere of planets] ruimte (n v) {f} [area beyond atmosphere of planets]
space (n) [astronomy] ruimte (n) {f} [astronomy]

EN NL Vertalingen voor center

center (n) [core] kern (n) {f} [core]
center (n) [core] hart (n) {n} [core]
center (n) [core] binnenste (n) {n} [core]
center (n) [core] middelpunt (n) {n} [core]
center (n) [middle] centrum (n) {n} [middle]
center midden {n}
center (n) [middle] midden (n) {n} [middle]