Zoek woord diction heeft eén resultaat
Ga naar
EN Engels NL Nederlands
diction (n) [clarity of word choice] dictie (n) [clarity of word choice]

Engels Nederlands vertalingen

EN Synoniemen voor diction NL Vertalingen
pronunciation [speech] uitspraak {m}
articulation [speech] verbindingsstuk {n}
accent [speech] klemtoon {m}
voice [speech] stem {m}
enunciation [vocalization] (formal afkondiging {f}
eloquence [vocalization] welbespraaktheid {f}
language [wording] spraak {m}
phraseology [wording] fraseologie {f}
presentation [wording] optreden {n}
expression [wording] gezegde {n}
poise [expressiveness] lichaamshouding {f}
delivery [expressiveness] levering {f}
wording [expression] formulering {f}
expressiveness [eloquence] zeggingskracht (n)
speech [language] rede {m}
lingo [language] koeterwaals {n}
slang [language] gemeenzame taal {m}
jargon [language] taaltje
style [language] trant