Zoek woord copy heeft 26 resultaten
EN Engels NL Nederlands
copy (n) [art] copie (n) {f} [art]
copy (v) [behavior]
 • copied
 • copy
 • copy
 • copied
 • copied
navolgen (v) [behavior]
 • nagevolgd
 • volgt na
 • volgen na
 • volgden na
 • volgde na
copy (n v) [imitate]
 • copied
 • copy
 • copy
 • copied
 • copied
naäpen (n v) [imitate]
 • nageaapt
 • aapt na
 • apen na
 • aapten na
 • aapte na
copy (v) [behavior]
 • copied
 • copy
 • copy
 • copied
 • copied
naäpen (v) [behavior]
 • nageaapt
 • aapt na
 • apen na
 • aapten na
 • aapte na
copy (v) [duplicate] een kopie maken (v) [duplicate]
EN Engels NL Nederlands
copy (v) [general]
 • copied
 • copy
 • copy
 • copied
 • copied
vermenigvuldigen (v) [general]
 • vermenigvuldigd
 • vermenigvuldigt
 • vermenigvuldigen
 • vermenigvuldigden
 • vermenigvuldigde
copy (v) [general]
 • copied
 • copy
 • copy
 • copied
 • copied
reproduceren (v) [general]
 • gereproduceerd
 • reproduceert
 • reproduceren
 • reproduceerden
 • reproduceerde
copy (n v) [imitate]
 • copied
 • copy
 • copy
 • copied
 • copied
nabootsen (n v) [imitate]
 • nagebootst
 • bootst na
 • bootsen na
 • bootsten na
 • bootste na
copy (v) [behavior]
 • copied
 • copy
 • copy
 • copied
 • copied
nabootsen (v) [behavior]
 • nagebootst
 • bootst na
 • bootsen na
 • bootsten na
 • bootste na
copy (n v) [imitate]
 • copied
 • copy
 • copy
 • copied
 • copied
nadoen (n v) [imitate]
 • nagedaan
 • doen na
 • doet na
 • deden na
 • deed na
copy (v) [photocopier]
 • copied
 • copy
 • copy
 • copied
 • copied
fotokopiëren (v) [photocopier]
 • gefotokopieerd
 • fotokopiëren
 • fotokopieert
 • fotokopieerde
 • fotokopieerden
copy (n) [photocopier] fotocopie (n) {f} [photocopier]
copy (n) [photocopier] fotokopie (n) {f} [photocopier]
copy afdruk {m}
copy (n) [art] facsimile (n) {n} [art]
copy (n) [publishing] exemplaar (n) {n} [publishing]
copy (v) [photocopier]
 • copied
 • copy
 • copy
 • copied
 • copied
kopiëren (v) {n} [photocopier]
 • gekopieerd
 • kopiëren
 • kopieert
 • kopieerde
 • kopieerden
copy (v) [general]
 • copied
 • copy
 • copy
 • copied
 • copied
kopiëren (v) {n} [general]
 • gekopieerd
 • kopiëren
 • kopieert
 • kopieerde
 • kopieerden
copy (v) [duplicate]
 • copied
 • copy
 • copy
 • copied
 • copied
kopiëren (v) {n} [duplicate]
 • gekopieerd
 • kopiëren
 • kopieert
 • kopieerde
 • kopieerden
copy (n) [publishing] kopie (n) {f} [publishing]
copy (n) [photocopier] kopie (n) {f} [photocopier]
copy (n) [duplication] kopie (n) {f} [duplication]
copy (n) [duplication] duplicaat (n) {n} [duplication]
copy (n) [data processing] backup (n) {m} [data processing]
copy (v) [writing]
 • copied
 • copy
 • copy
 • copied
 • copied
overschrijven (v) [writing]
 • overgeschreven
 • schrijft over
 • schrijven over
 • schreef over
 • schreven over
copy (v) [schools - universities]
 • copied
 • copy
 • copy
 • copied
 • copied
afkijken (v) [schools - universities]
 • afgekeken
 • kijkt af
 • kijken af
 • keek af
 • keken af

Engels Nederlands vertalingen