Zoek woord Archdiocese of Munich and Freising heeft eén resultaat
Ga naar

EN NL Vertalingen voor archdiocese

archdiocese (n) [religion] aartsbisdom (n) {n} [religion]
archdiocese (n) [religion] aartsdiocees (n) {n} [religion]

EN NL Vertalingen voor of

of van
of (o) [books] van (o) [books]
of (o) [general] van (o) [general]
of (o) [material] van (o) [material]
of (o) [origin] van (o) [origin]
of (o) [possession] van (o) [possession]
of (o) [origin] uit (o) [origin]
of (o) [general] voor (o) {m} [general]
of (o) [time] voor (o) {m} [time]
of (o) [general] met (o) [general]

EN NL Vertalingen voor munich

EN NL Vertalingen voor and

and en
and (o) [conjunction] en (o) [conjunction]

EN NL Vertalingen voor freising