Zoek woord akte van overdracht heeft eén resultaat
Ga naar
NL Nederlands EN Engels
akte van overdracht [rechten] {m} assignment [rechten]

NL EN Vertalingen voor akte

akte [theater] {m} act [theater]
akte [rechten] {m} deed [rechten]
akte [document] {m} certificate [document]
akte [document] {m} certification [document]
akte [document] {m} attestation [document] (formal)
akte [incorporatie] {m} charter [incorporatie]
akte {m} document
akte {m} certificate
akte {m} diploma
akte {m} paper

NL EN Vertalingen voor van

van [algemeen] to [algemeen]
van [boeken] by [boeken]
van of
van [algemeen] of [algemeen]
van [bezit] of [bezit]
van [boeken] of [boeken]
van [materiaal] of [materiaal]
van [oorsprong] of [oorsprong]
van [oorsprong] originating from [oorsprong]
van [oorsprong] from [oorsprong]

NL EN Vertalingen voor overdracht

overdracht [rechten] {m} assignment [rechten]
overdracht [geld] {m} transfer [geld]
overdracht [geneeskunde] {m} transmission [geneeskunde]
overdracht [informatie] {m} transmission [informatie]