Zoek woord Academy Award for Best Assistant Director heeft eén resultaat
Ga naar

EN NL Vertalingen voor academy

academy (n) [college or university] academie (n) {f} [college or university]
academy (n) [schools - universities] academie (n) {f} [schools - universities]
academy genootschap {n}
academy hogeschool {m}
academy (n) [college or university] college (n) {n} [college or university]
academy (n) [college or university] universiteit (n) {f} [college or university]

EN NL Vertalingen voor award

award (v) [prize]
 • awarded
 • award
 • award
 • awarded
 • awarded
overhandigen (v) [prize]
 • overhandigd
 • overhandigt
 • overhandigen
 • overhandigden
 • overhandigde
award (n) [prize] beloning (n) {f} [prize]
award (n) [prize] prijs (n) {m} [prize]
award (v) [law]
 • awarded
 • award
 • award
 • awarded
 • awarded
toekennen (v) [law]
 • toegekend
 • kennen toe
 • kent toe
 • kenden toe
 • kende toe
award (v) [prize]
 • awarded
 • award
 • award
 • awarded
 • awarded
toekennen (v) [prize]
 • toegekend
 • kennen toe
 • kent toe
 • kenden toe
 • kende toe
award (v) [prize]
 • awarded
 • award
 • award
 • awarded
 • awarded
uitreiken (v) [prize]
 • uitgereikt
 • reiken uit
 • reikt uit
 • reikte uit
 • reikten uit
award (v) [prize]
 • awarded
 • award
 • award
 • awarded
 • awarded
toewijzen (v) [prize]
 • toegewezen
 • wijzen toe
 • wijst toe
 • wees toe
 • wezen toe
award (v) [law]
 • awarded
 • award
 • award
 • awarded
 • awarded
adjudiceren (v) [law]
 • geadjudiceerd
 • adjudiceren
 • adjudiceert
 • adjudiceerde
 • adjudiceerden

EN NL Vertalingen voor for

for (o) [reason] omwille van (o) [reason]
for (o) [general] van (o) [general]
for gedurende
for (o) [general] voor (o) {m} [general]
for (conj prep) [because] omdat (conj prep) [because]
for (o) [reason] omdat (o) [reason]
for (conj prep) [because] want (conj prep) [because]
for (o) [general] want (o) [general]
for (o) [reason] want (o) [reason]
for (o) [reason] wegens (o) [reason]

EN NL Vertalingen voor best

best (a) [degree] beste (a) [degree]
best (a) [degree] allerbeste (a) [degree]
best best

EN NL Vertalingen voor assistant

assistant (n) [man] helper (n) {m} [man]
assistant (n) [man] assistent (n) {m} [man]
assistant (n) [man] rechterhand (n) {m} [man]
assistant (n) [woman] rechterhand (n) {m} [woman]
assistant (n) [woman] helpster (n) {f} [woman]
assistant (n) [woman] assistente (n) {f} [woman]
assistant adjunct

EN NL Vertalingen voor director

director (n) [institution] hoofd (n) {n} [institution]
director (n) [business - schools - woman] directrice (n) {f} [business - schools - woman]
director (n) [prison - woman] directrice (n) {f} [prison - woman]
director bestuurder {m}
director (n) [business - schools - man] directeur (n) {m} [business - schools - man]
director (n) [prison - man] directeur (n) {m} [prison - man]
director (n) [supervisor, manager] directeur (n) {m} [supervisor, manager]
director (n) [prison - man] gevangenisdirecteur (n) {m} [prison - man]
director (n) [prison - woman] gevangenisdirectrice (n) {f} [prison - woman]
director (n) [movie theater - man] regisseur (n) {m} [movie theater - man]