Nederlands Engels
weer again
weer aan de drank zijn be off the wagon
weer aanpassen readjust
weer beginnen pick up
weer beleven relive
weer bij bewustzijn komen revive
weer bij elkaar brengen reunite
weer bij het vertrekpunt zijn be back to square one
weer bij zijn positieven komen revive
weer bijbrengen resuscitate
weer bijkomen rally
weer binnengaan come back in
weer binnenkomen come back in
weer dichtdoen close again
weer goed te maken repairable
weer goedmaken put right
weer helemaal de oude zijn be restored
weer in bezit nemen repossess
weer invoeren restore
weer klimmen rise again
weer kunnen ademen breathe again
weer lid worden van rejoin
weer lopen race again
weer naar beneden gaan go down again
weer naar buiten gaan leave again
weer naar voren brengen drag up
weer omhooggaan rally
weer opduiken reemerge
weer openen reopen
weer oplevend renascent
weer oplopen rise again
weer oprollen rewind
weer opstaan get up again
weer rechtzetten set upright again
weer regelen readjust
weer rijzen rise again
weer sluiten close again
weer te binnen schieten come back
weer tot leven brengen resurrect
weer uitbreken recrudescence
weer vallen fall again
weer vastbinden tie up again
weer vastmaken tie up again
weer verschijnen reappear
weer vertrekken start off again
weer voor de geest komen recur
weer vullen replenish
weer weggaan leave again
weer- were-
weeral 't zelfde liedje same old story
weerballon weather balloon
weerbarstig stubborn