Nederlands Engels
dipsaus dip
Dipsochelys Dipsochelys
dipsomanie dipsomania
dipsomanie-lijder dipsomaniac
dipsomanie-lijdster dipsomaniac
Dipterocarpaceae Dipterocarpaceae
diptoot diptote
Dipyridamol Dipyridamole
Dirac Dirac
Diracdelta Dirac delta function
Dirachmaceae Dirachma
Diracnotatie Bra-ket notation
Diraczee Dirac sea
Dirck Gerritsz Dirck Gerritsz Pomp
Dirck Hals Dirck Hals
Dirck Hartog Dirk Hartog
Dire Dawa Dire Dawa
direct straight
Direct Attached Storage Direct-attached storage
Direct Client-to-Client Direct Client-to-Client
Direct Parcel Distribution Deutscher Paket Dienst
direct voorafgaand proximate
Direct-naar-video Direct-to-video
Direct-Shift Gearbox Direct-Shift Gearbox
DirectConnect Direct Connect
directe aanleiding immediate cause
directe belasting direct tax
Directe democratie Direct democraty
Directe som Direct sum of modules
directe vlucht direct flight
directeur director
directeurschap directorship
directie running
directoraat directorship
directrice manager
directrice van een postkantoor postmistress
DIRECTV DirecTV
DIRECTV Group The DirecTV Group
direkt proximate
Dirichletfunctie Nowhere continuous function
Dirichletreeks Dirichlet series
dirigent conductor
dirigeren conduct
Dirk Derek
Dirk Bouts Dirk Bouts
Dirk Hartogeiland Dirk Hartog Island
Dirk II van Are Dirk van Are
Dirk Jan Struik Dirk Jan Struik
Dirk Kuijt Dirk Kuyt
Dirk Martens Dirk Martens
Dirk Nowitzki Dirk Nowitzki
Dirk Stikker Dirk Stikker
Dirlewang Dirlewang
Dirmstein Dirmstein
Dirty Dancing Dirty Dancing
Dirty Pretty Things Dirty Pretty Things
Disacharide Disaccharide
Disagio Point
discant descant
Dischingen Dischingen
discipel disciple
disciplinair disciplinary
discipline discipline