Nederlands Engels
de consumptie betalen pay for the drinks
de contouren schetsen van outline
De Da Vinci Code The Da Vinci Code
de daad bij het woord voegen walk the talk
De dag der dagen This Perfect Day
de daklozen the homeless
De Daltons The Daltons
De dame met de hermelijn Lady with an Ermine
De Delta Deceptie Deception Point
De Denker The Thinker
de deur voor iemands neus dichtslaan slam the door in someone's face
de deur wijzen turn away
de dingen bij hun naam noemen call a spade a spade
de dingen die voorbij zijn bygone
de dingen makkelijk opnemend easygoing
De dochter van de wind La Fille du vent
De dokter Doctor
De Dood Death
De dood van Ivan Iljitsj The Death of Ivan Ilyich
De Drie Caballeros The Three Caballeros
de Drie Koningen the three Magi
De drie musketiers The Three Musketeers
De drie wetten van de robotica Three Laws of Robotics
de drie Wijzen uit het Oosten the three Magi
De druiven der gramschap The Grapes of Wrath
de druk verlagen depressurize
de druppel die de emmer deed overlopen the straw that broke the camel's back
de druppel die de emmer doet overlopen the straw that breaks the camel's back
De Duffelingen Dursley family
De Duistere Steden Les Cités Obscures
de duivel zit in de details devil is in the details
De Duivelsprinsen Demon Princes
De Duivelsverzen The Satanic Verses
De Eendracht Eendracht
De Eerste Koning van Shannara First King of Shannara
de Elzas Alsace
De Ene Kracht One Power
de facto de facto
De familie Sanders is anders The Mézga Family
De Farm The Farm
de finish bereiken finish
De Freggels Fraggle Rock
De Geboorte van Venus The Birth of Venus
De gebroeders Karamazov The Brothers Karamazov
De Gedaanteverwisseling The Metamorphosis
de geest geven give up the ghost
de geest is gewillig, maar het vlees is zwak the spirit is willing but the flesh is weak
de geest van de wet volgen follow the spirit of the law
de geheimhouding opheffen van declassify
De geheimzinnige ster The Shooting Star
de gelegenheid geven enable
De geschiedenis van de neergang en val van het Romeinse Rijk The History of the Decline and Fall of the Roman Empire
de gewoonte aannemen om take to