Nederlands Engels
amalgaam amalgam
amalgamatie amalgamation
amalgameren amalgamate
Amalia Amelia
Amalia Augusta van Beieren Amalie Auguste of Bavaria
Amalia Gré Amelia
Amalia van Brunswijk-Wolfenbüttel Louise Amalie of Brunswick-Lüneburg
Amalia van het Verenigd Koninkrijk Princess Amelia of the United Kingdom
Amalia Wilhelmina van Brunswijk-Lüneburg Wilhelmina Amalia of Brunswick
Amaliada Amaliada
Amalie van Saksen-Coburg-Gotha Amalie von Sachsen-Coburg und Gotha
Amalienborg Amalienborg Palace
Amaliendorf-Aalfang Amaliendorf-Aalfang
Amalrik de Lusignan Amalric II of Jerusalem
Amalrik I van Jeruzalem Amalric I of Jerusalem
Amalthea Amalthea
Amambay Amambay Department
Aman Aman
Aman Toelejev Aman Tuleyev
Amanayé Amanye
Amanda Amanda
Amanda Bynes Amanda Bynes
Amanda Coetzer Amanda Coetzer
Amanda Lear Amanda Lear
Amanda Peet Amanda Peet
Amanda Tapping Amanda Tapping
amandel almond
amandelkoekje macaroon
Amandelogen Epicanthal fold
amandelogig almond-eyed
amandelontsteking tonsillitis
Amandelpers Almond paste
Amandelspijs Almond meal
Amandelzuur Mandelic acid
Amandus van Gent Saint Amand
Amanlis Amanlis
Amanoellah Khan Amanullah Khan
Amapá Amapá
Amar Sonar Bangla Amar Shonar Bangla
Amar-Sin van Ur Amar-Sin
Amaradia Amaradia River
amarant tumbleweed
Amarante Amarante
Amarantenfamilie Amaranthaceae
Amarapura Amarapura
amaretto amaretto
Amargasaurus Amargasaurus
amaril emery
Amarna-brieven Amarna letters
Amarok Amarok
Amartya Sen Amartya Sen
amaryllis amaryllis