Zoek woord nieuws heeft eén resultaat
Ga naar
NL Nederlands CS Tsjechisch
nieuws {n} noviny {f}
NL Synoniemen voor nieuws CS Vertalingen
afkondiging [aankondiging] f proclamación {f}
annonce [aankondiging] m anuncio {m}
bekendmaking [aankondiging] f revelación {f}
kennisgeving [aankondiging] f notificación {f}
mededeling [aankondiging] f recado {m}
melding [aankondiging] f mención {f}
bericht [aankondiging] n notificación {f}