Nederlands Tsjechisch
contacteren kontaktovat
contactlens kontaktní čočka
Contactlenzen Kontaktní čočka
contanten peníze
Conte Pohádka
content spokojený
Contentmanagementsysteem Systém pro správu obsahu
context kontext
continent kontinent
continentaal plat kontinentální šelf
Continentale korst Kontinentální kůra
continentverschuiving kontinentální drift
continu kontinuální
Continuity Irish Republican Army Pokračující Irská republikánská armáda
continuïteit spojitost
continuüm kontinuum
contrabas kontrabas
contract dohoda
contradictie protimluv
contradictoir protiřečící
Control Klávesa Ctrl
Control flow Řídící struktura
controle kontrola
controlecijfer kontrolní součet
controleren zkontrolovat
Conurbatie Souměstí
Conus Kužel
Convair Convair
Convent Řád
Convent van Christus Řád Kristův
conventie úmluva
Conventie over de Toekomst van Europa Konvent o budoucnosti Evropy
Conventie van Bazel Basilejská úmluva
Conventie van Bern Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl
Convention on International Civil Aviation Letecký zákon
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin
conversatie rozprava
Converse Converse
converseren hovořit
Convertibele peso Konvertibilní peso
Cook County Cook County
Cookeilanden Cookovy ostrovy
Cookie HTTP cookie
Cooley Distillery Cooley
Cooljazz Cool jazz
Coordinated Universal Time Coordinated Universal Time
Coos Bay Coos Bay
copernicium kopernicium
Copernicus Koperník
Coppa Italia Italský fotbalový pohár
Coprolagnie Koprofilie
Copyleft Copyleft
Corantijn Courantyne
Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes
Cordelia Cordelia
cordieriet cordierit
Cordillera Pohoří
Corel Corel Corporation
Corfu Korfu
Corgoň Liga Corgoň liga
Corinthe Korint
Corinthiër Korint
Corioliseffect Coriolisova síla
Cork Cork
Cornelia Kornélie
Cornelia Cinna minor Kornélie
Cornelius Kornelius
Cornelius a Lapide Kornelius
Cornelius Nepos Cornelius Nepos
Cornell-universiteit Cornell University
Cornisch kornština
Cornwall Cornwall
Corot Corot
Corporate governance Corporate governance
corpulent tlustý
corpus tělo
corpus callosum mozkový trámec
Corpus Christi Corpus Christi
Corpus Hermeticum Corpus Hermeticum
Corpus Iuris Civilis Corpus iuris civilis
Correa Řetězový převod
correct správně
correctheid správnost
correctie oprava
Correggio Correggio
correlatie korelace
correlatiecoëfficiënt korelační koeficient
Correspondentieprincipe Princip korespondence
Correspondentieschaak Korespondenční šach
corresponderen odpovídat
corresponderend odpovídající
corridor koridor
corrigeren opravit
corrosief žíravý
corrupt zkorumpovaný
corruptie korupce
Corsica Korsika